Zásyp zeminy Mirošovice    
     
     
   
   
Odtěžení zeminy a příprava pro zpevnění podloží SD Bílina  
   
   
     
   
   
 Odtěžení zeminy pro základovou desku Vtelno  
     
     
   
   
Odtěžení zeminy, dodávka a rozprostření štěrku Úpoř  
     
   
     
     
Úprava terénu Ústí nad Labem    
   
     
     
Přeprava mini bagrů    
   
     
     
     
Pokládka živičné směsi Žatec    
   
     
     
Nakládka a odvoz zeminy Teplice    
   
     
     
     
Výkop pro sítě a doprava štěrku Louka u Litvínova    
   
     
     
     
Renovace nástavby Ford Transit T350    
   
     
   
     
     
Bourání betonového základu Bílina SD    
   
     
     
 Odtěžení zeminy a odvoz na depo Kadaň    
   
     
     
     
Výkop pro drenážní trubku a doprava trubky Chomutov    
   
     
   
     
     
Odvodnění náměstí Bílina    
   
   
     
   
     
Příprava podloží pro jeřáb Rudolice    
   
   
     
     
Havárie parovodu Teplice    
   
   
   
     
Výkop na bazén Ohníč    
   
   
   
     
Výkop na bazén Chotějovice    
   
   
     
Zemní práce Kadaň    
   
   
     
Zemní práce Bílina SD