MALÉ STAVBY

- drobné stavby a opravy komunikací, chodníků, parkovišť apod.

- objem v Kč bez DPH - do 1 mil.

 

VELKÉ STAVBY

- rozsáhlejší stavby, výstavba nových komunikací apod.

- objem v Kč bez DPH - nad 1 mil.