2 PARTY NA ŘÍZENÍ PROVOZU VYŠKOLENÝMI PRACOVNÍKY

 

Hodinová sazba: 260 Kč

 

Sazba za km: 6,50 Kč

 

 

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.